ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐԻ ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 30.12.2016Թ. N Ղ/60 ՀՐԱՄԱՆԸ՝ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ

Աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու կարգը

Մինչև 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակը հաշվարկվում է Կ=Հ + (Ս X Ա) X Գ բանաձևով, իսկ 10 տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում՝ Կ=Հ+ (10 X Ա+(Ս-10) X Ա1) X Գ բանաձևով,

որտեղ`

Կ-ն կենսաթոշակի ամսական գումարն է,

Հ-ն` հիմնական կենսաթոշակի չափը,

Ս-ն` աշխատանքային ստաժի տարիները,

Ա-ն` մինչև 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքը,

Ա1-ը` 10 տարին գերազանցող աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքը,

Գ-ն` կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը:

https://www.valority.com/

Կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը մինչև 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա համար սահմանվում է 0,1 (Գ=0,1 X Ս բանաձևով), 11-ից մինչև 40 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա համար` 0,01 (Գ=1+0,01 X (Ս-10) բանաձևով), 40 տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա համար` 0,02 (Գ=1.3+0,02 X (Ս-40) բանաձևով):

Կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը չի կարող գերազանցել 2-ը:

Օրինակներ `

9 տարվա ստաժի դեպքում` Գ=0,1 X 9,

11 տարվա ստաժի դեպքում` Գ=1+0,01 X (11-10),

41 տարվա ստաժի դեպքում` Գ=1.3+0,02(41-40):

Հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակին տրվում է հավելում`

1) առաջին խմբի համար` հիմնական կենսաթոշակի 40 տոկոսի չափով.

2) երկրորդ խմբի համար` հիմնական կենսաթոշակի 20 տոկոսի չափով:

2015թ. հունվարի 1-ից հիմնական կենսաթոշակը կազմում է 16 000 դրամ, ապահովագրական ստաժի 1 տարվա արժեքը առաջին 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի համար սահմանվել է 800 դրամ, 11-ից ավել յուրաքանչյուր աշխատանքային ստաժի համար` 500 դրամ:

Մամուլը մեր մասին

Առաջիկայում ներդրվող նոր համակարգի միջոցով հնարավոր կլինի կենսաթոշակի նշանակումը նույնպես կազմակերպել առցանց. Արտակ Ղազարյան
18.07.2017

aysor.am - Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության հիմնական գործառույթը ազգաբնակչության զգալի հատվածին բոլոր տեսակի կենսաթոշակների, մի շարք նպաստների, այդ թվում՝ երեխայի ծննդյան միանվագ, մինչև երկու տարեկան երեխաների խնամքի, մայրության, հղիության և ծննդաբերության և այլ նպաստների նշանակումն ու վճարումն է ...

Կառավարությունն արմատական նոր մոտեցումներ է ներդնում ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգում
14.07.2017

Nyut.am - ՀՀ կառավարության ծրագրով նախատեսված է արմատապես վերանայել անապահովության գնահատման մոտեցումներն ու մեթոդաբանությունը՝ հիմք ընդունելով ընտանիքի յուրաքանչյուր աշխատունակ անդամի զբաղվածության ապահովման և պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերը, հատկապես, բնակչության անաշխատունակ շերտերին (երեխաներին, միայնակ տարեցներին, բազմազավակ ընտանիքներին և այլ խմբերին) ուղղելու սկզբունքային մոտեցում ...

Սոցապնախարարության թեժ գծին ամենից շատ դիմել են կենսաթոշակի եւ ընտանիքի անապահովության հարցերով
03.07.2017

news.am - 2017 թվականի հունիսին ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության «114» Թեժ գիծ ծառայության միջոցով ստացվել է 7978 զանգ ...

Կուտակային կենսաթոշակի 60 մլրդ դրամից ավելի ակտիվներ կառավարվում են ընկերությունների կողմից. Արտեմ Ասատրյան
29.06.2017

tert.am - «ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի կատարման մասին» տարեկան հաշվետվության քննարկմանը «Ելք» խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանից հետաքրքրվեց, թե որպես ներդրում ինչքա՞ն գումար է ծախսվել կուտակային կենսաթոշակներից ...

Հարցում

Ակնարկ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը (ՀՀ ԱՍՀՆ ՍԱՊԾ, նախկինում Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամը) հանդիսանում է մեր անկախ պետականության սոցիալական ոլորտի կարևոր հենասյուներից մեկը:

ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամը վերակազմակերպվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կառավարման ոլորտում գործող Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ՀՀ նախագահի 2007թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 305-Ն հրամանագրով, որի կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2007թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1531-Ն որոշմամբ:

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմին է, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով մատուցում է ծառայություններ սոցիալական ապահովության բնագավառում՝ նշանակում, վերահաշվարկում և վճարման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների միջոցով վճարում է կենսաթոշակները: Ծառայությունը նաև իրականացնում է ծերության նպաստի, հաշմանդամության նպաստի, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի, կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստի, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների, մայրության նպաստի, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի, պատվովճարի, պարգևավճարի նշանակումը և վճարումը: Իր ստեղծման պահից մինչ օրս Ծառայության համակարգում տեղի են ունեցել բազմաթիվ փոփոխություններ, ինչպես նաև կատարելագործվել են գործառույթները և արդյունավետ դարձել աշխատանքները:

Օժանդակման կենտրոն

Հարգելի այցելու,

Օժանդակման կենտրոն բաժնի միջոցով Դուք կարող եք ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գործունեությանն առնչվող հարցեր ուղղել:

Անհրաժեշտ է.

հարցադրումները գրանցել հայերեն լեզվով: Հարցերի պատասխաններն ավելի հստակ ձևակերպելու նպատակով խնդրում ենք հարցերն ուղղել կոնկրետ դեպքերով կամ դրանք ուղղել կայքի ԷԼ. ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ բաժնի Ուղարկել դիմում ենթաբաժնի միջոցով՝ լրացնելով նշված պարտադիր դաշտերը:

Ուղարկել դիմում

Հարգելի´ այցելու,

Այս էջի միջոցով Դուք կարող եք դիմում ուղարկել ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն:

Ուշադրությո´ւն
Աստղանիշով (*) նշված դաշտերը լրացնելը պարտադիր է: Խնդրում ենք անհրաժեշտ տեղեկատվությունը մուտքագրել հայերեն: Դիմումն ուղարկելուց հետո կտեսնեք Ձեր դիմումի կոդը: Խնդրում ենք հիշել Ձեր Դիմումի կոդը և այցելել Դիմում ուղարկած քաղաքացիներ բաժին` Ձեր դիմումի կարգավիճակը (այն պատասխանված է, թե ոչ, այսինքն՝ փակված է, թե ոչ) տեսնելու համար:

Դիմումի կոդը ստանալու ցանկության դեպքում կարող եք լրացնել Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

Ովքեր կարող են ձեռք բերել նույնականացման քարտ կարդացող սարք

Հարգելի քաղաքացիներ,

Նույնականացման քարտ կարդացող սարք տրամադրվում է բոլոր իրավաբանական անձանց և այն ֆիզիկանան անձանց, ովքեր`

  1. ծնվել են 1974 թվականին կամ դրանից հետո և ձեռք են բերել նույնականացման քարտ,
  2. ծնվել են 1974 թվականից առաջ, կամավոր հիմունքով միացել են կենսաթոշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչին և ձեռք են բերել նույնականացման քարտ:
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ
Սարք ձեռք բերելու համար ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿՆ Է՝
Դիմում-գրություն (կնքված կազմակերպության կնիքով)
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գանձապետական 900018216011 հատուկ հաշվին կատարված 3500 դրամ վճարման անդորրագրի բնօրինակը
Ուշադրություն. էլեկտրոնային վճարման հանձնարարական ներկայացնելիս վերջինը պետք է կնքված լինի բանկի կնիքով
Նույնականցման քարտի պատճենը
Հարկային մարմին հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու մասին պայմանագրի կամ պետական ռեգիստրի վկայականի պատճենը
Եթե սարք ստանալու համար ներկայանում է լիազորված անձ, ապա նրա անձնագրի պատճենի առկայությունը պարտադիր է:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` եթե կազմակերպությանը անհրաժեշտ է մեկից ավելի սարք, ապա կազմակերպության բլանկի վրա նշվում է սարքերի ձեռք բերման նպատակը (օրինակ` քաղաքացիների սպասարկման կետերում տեղադրելու համար) և ստացողի անձնագրային տվյալները:
Պետական և համայնքային կառավարչական հիմնարկները, պետական համայնքային կազմակերպությունները սարքերը ստանում են ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունվարի 16-ի 31-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով անվճար:
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ
Սարք ձեռք բերելու համար ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿՆ Է՝
Դիմում-գրություն
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գանձապետական 900018216011 հատուկ հաշվին կատարված 3500 դրամ վճարման անդորրագիր
Ուշադրություն. էլեկտրոնային վճարման հանձնարարական ներկայացնելիս վերջինը պետք է կնքված լինի բանկի կնիքով
Նույնականցման քարտի պատճենը
Եթե սարք ստանալու համար ներկայանում է լիազորված անձ, ապա նրա անձնագրի պատճենի առկայությունը պարտադիր է:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԵԿ ԱՆՁԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՍԱՐՔ:
Սարքերը տրամադրվում են ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամից (նախկին
«Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն») երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժ. 09.30-18.00 (ընդմիջում՝ 13.00-14.00):
Հասցե` ք. Երևան, Ուլնեցի 68, 1-ին հարկ, 16 սենյակ, 011 50 18 09, թեժ գիծ՝ 114:

Ինչպես դիմել Էլ. ստորագրության համար

Այսօր աշխարհում ավելի ու ավելի մեծ թվով ընկերություններ են կիրառում էլեկտրոնային ստորագրություններ, որն ապահովում է բարձր արտադրողականություն և արդյունավետություն` ծախսերի կրճատման, ներդրման արագ հետգնման, բարձր ապահովության, կեղծիքների և աղավաղումների կրճատման միջոցով:

Էլեկտրոնային ստորագրությունը էլեկտրոնային թվային ձևով ներկայացված պայմանանշանների եզակի հաջորդականություն է, որը կցված է էլեկտրոնային փաստաթղթի հետ և օգտագործվում է ստորագրող անձին նույնականացնելու, ինչպես նաև էլեկտրոնային փաստաթուղթը կեղծիքներից ու աղավաղումներից պաշտպանելու համար:

Էլեկտրոնային ստորագրություն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել անձնագրային բաժին և ձեռք բերել նույնականացման քարտ:

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կառավարության որոշմամբ, 2013թ. հունվարի 1-ից բոլոր գործատուները ձեռք են բերել նույնականացման քարտ և էլեկտրոնային ստորագրություն, որոնք կիրառվել են էլեկտրոնային եղանակով եկամտային հարկի հաշվետվությունները ներկայացնելու համար՝ համաձայն «Եկամտային հարկի մասին» նոր օրենքի:

Նույնականացման քարտի արժեքը հաստատված է 3000 դրամ, իսկ էլեկտրոնային ստորագրության տարեկան սպասարկումը՝ ևս 3000 դրամ:

Էլ. ստորագրության համար կարող եք տեղեկանալ www.ekeng.am կայքի պարբերական թարմացումների էջում:

Ց Ա Ն Կ

անձնագրային ծառայությունների, որոնք քաղաքացիներին տրամադրում են նույնականացման քարտեր կամ տրամադրելու են ըստ ստորև ներկայացված ժամանակացույցի
Հ/Հ
Անձնագրային

ծառայություն

Հասցեն
Կենսաչափական տվյալներով

անձնագրերի և նույնականացման

քարտերի համակարգը

տեղադրվելու է շահագործվելու է
1.
ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ

ՎԻԶԱՆԵՐԻ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Մաշտոցի 13Ա
Տեղադրված է
Գործում է
2. ՇԵՆԳԱՎԻԹԻ Ա/Ծ Նժդեհի 27 Տեղադրված է Գործում է
3.

ԱՐԱԲԿԻՐԻ Ա/Ծ Մամիկոնյանց 1 Տեղադրված է Գործում է
4. ՆՈՐ ՆՈՐՔԻ Ա/Ծ Բորյան 1 Տեղադրված է Գործում է
5. ԱՎԱՆԻ Ա/Ծ
Ավան-3 Իսահակյան 2 Տեղադրված է
Գործում է
6. ՄԱԼԱԹԻԱՅԻ Ա/Ծ Սարգսյան 22 Տեղադրված է Գործում է
7. ԷՐԵԲՈՒՆՈՒ Ա/Ծ Մ. Խորենացու 162ա Տեղադրված է
Գործում է
8. ՄԱՐԱՇԻ Ա/Ծ Կուզնեցովի 11 Տեղադրված է Գործում է
9. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆԻ Ա/Ծ Իսրայելյան 41
Տեղադրված է Գործում է
10. ՄԱՇՏՈՑԻ Ա/Ծ Շինարարների 10/1 Տեղադրված է Գործում է
11. ԳՅՈՒՄՐԻԻ Ա/Ծ Նժդեհի 7 Տեղադրված է Գործում է
12. ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ա/Ծ Մխիթար Գոշի 3 Տեղադրված է Գործում է
13. ԿԱՊԱՆԻ Ա/Ծ Երկաթուղայիների 1 Տեղադրված է
Գործում է
14. ԲԱԶՈՒՄԻ Ա/Ծ Ռուսթավի 1 Տեղադրված է Գործում է
15. ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ Ա/Ծ 14 փողոց 17 շ. Տեղադրված է
Գործում է
16. ԿՈՏԱՅՔԻ Ա/Ծ Անդրանիկի 4 Տեղադրված է Գործում է
17. ԱՐԱՐԱՏԻ Ա/Ծ Չարենցի 1 Տեղադրված է Գործում է
18. ԱՐԱՐԱՏԻ Ա/Ծ
Շահումյան 12 Տեղադրված է Գործում է
19. ԱՐՏԱՇԱՏԻ Ա/Ծ Շահումյան 20 Տեղադրված է Գործում է
20. ՄԱՍԻՍԻ Ա/Ծ Բաղրամյանի 30 Տեղադրված է Գործում է
21. ՆԱԻՐԻԻ Ա/Ծ Շիրակի 1 Տեղադրված է Գործում է
22. ԱՐՄԱՎԻՐԻ Ա/Ծ Ջիվանու 3 Տեղադրված է Գործում է
23. ՀՐԱԶԴԱՆԻ Ա/Ծ Ծաղկաձոր տանող ճանապարհի վրա Տեղադրված է Գործում է
24. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ Ա/Ծ Մաշտոցի 8ա Տեղադրված է Գործում է
25. ՆՈՐ-ՀԱՃՆԻ Ա/Ծ Չարենցի 12 Տեղադրված է Գործում է
26. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆԻ Ա/Ծ ԺԲԿ հանրակացարանի կողքի մասնաշենք Տեղադրված է Գործում է
27. ՄԵԾԱՄՈՐԻ Ա/Ծ Քաղաքապետարանի շենք Տեղադրված է Գործում է
28. ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ Ա/Ծ 6-րդ թղմ., 18 շ. Տեղադրված է Գործում է
29. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ Ա/Ծ գ. Բաղրամյան Տեղադրված է Գործում է
30. ՉԱՐԲԱԽԻ Ա/Ծ Շիրակի 56 Տեղադրված է Գործում է
31. ԱՇՏԱՐԱԿԻ Ա/Ծ Տիգրան Մեծի 46 Տեղադրված է Գործում է
32. ԱՐԹԻԿԻ Ա/Ծ Գորկու 4 Տեղադրված է Գործում է
33. ԳԱՎԱՌԻ Ա/Ծ Սայադյան 32 Տեղադրված է Գործում է
34. ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ Ա/Ծ Մյասնիկյան 7
Տեղադրված է Գործում է
35. ԹԱԼԻՆԻ Ա/Ծ Մաքսիմ Գորկու 14 Տեղադրված է Գործում է
36. ԻՋԵՎԱՆԻ Ա/Ծ Երևանյան մայրուղի 13 Տեղադրված է Գործում է
37. ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ Ա/Ծ Բարեկամության 4 Տեղադրված է Գործում է
38. ԳՈՐԻՍԻ Ա/Ծ Սյունիքի 5 Տեղադրված է Գործում է
39. ՋԵՐՄՈՒԿԻ Ա/Ծ Մյասնիկյան 3 Տեղադրված է Գործում է
40. ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ Ա/Ծ Միկոյան 8 Տեղադրված է Գործում է
41. ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ Ա/Ծ Միլյոնի 37 Տեղադրված է Գործում է
42. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ Ա/Ծ Երևանյան խճուղի 3 Տեղադրված է Գործում է
43. ՎԱՅՔԻ Ա/Ծ Երիտասարդական 2 Տեղադրված է 05/11/2012թ.
44. ԱՆԻԻ Ա/Ծ Մարալիկ, Երկաթուղայիների 2շ. Տեղադրված է 05/11/2012թ.
45. ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ Ա/Ծ Լ.Ազգալդյանի փ. 22 Տեղադրված է 05/11/2012թ.
46. ԴԻԼԻՋԱՆԻ Ա/Ծ Մյասնիկյան 57 Տեղադրված է 05/11/2012թ.
47. ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ Ա/Ծ Նժդեհի 124 Տեղադրված է 05/11/2012թ.
48. ՄԵՂՐԻԻ Ա/Ծ Անդրանիկի 10 Տեղադրված է 05/11/2012թ.
49. ՍԻՍԻԱՆԻ Ա/Ծ Նժդեհի 6 Տեղադրված է 05/11/2012թ.
50. ՍՊԻՏԱԿԻ Ա/Ծ Ալեք Մանուկյան 1 Տեղադրված է 05/11/2012թ.
51. ՔԱՋԱՐԱՆԻ Ա/Ծ Խանջյան 4 Տեղադրված է 05/11/2012թ.
52. ԱՊԱՐԱՆԻ Ա/Ծ Գայի 6 Տեղադրված է 05/11/2012թ.
53. ՍԵՎԱՆԻ Ա/Ծ Նաիրյան 164 Տեղադրված է 05/11/2012թ.
54. ԱՄԱՍԻԱՅԻ Ա/Ծ Ամասիա գյուղի ՈԲ 10/11/2012թ. 12/11/2012թ.
55. ԱՐԱԳԱԾԻ Ա/Ծ Արագածոտնի մարզ, գ. Ծաղկահովիտ 10/11/2012թ. 12/11/2012թ.
56. ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ Ա/Ծ Կամոյի փ. 10/11/2012թ.
12/11/2012թ.
57. ԳՈՒԳԱՐՔԻ Ա/Ծ I փողոց 5 10/11/2012թ. 12/11/2012թ.
58. ԱՇՈՑՔԻ Ա/Ծ գ. Աշոցք 10/11/2012թ. 12/11/2012թ.
59. ՏԱՇԻՐԻ Ա/Ծ Պուշկինի 100 10/11/2012թ. 12/11/2012թ.
60. ՏԱՎՈՒՇԻ Ա/Ծ Լևոնբեկի 12 10/11/2012թ. 12/11/2012թ.