Armenian

Թափուր պաշտոնի անվանում

 

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության  հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ   /ծածկագիր` 25/1-3.2-267/

 

Իրականացնում է ապրանքանյութական արժեքների (պահեստ, մուտք, ելք. մնացորդ) հաշվառումը քանակագումարային արտահայտությամբ՝  ըստ մատակարարների, տարածքային ու կառուցվածքային ստորաբաժանումների, իրականացնում է ապրանքանյութական արժեքների տեղաբաշխման նպատակով հաշվապահական հաշվառման սկզբնական փաստաթղթերի ապահովումը, ծրագրային համակարգի միջոցով իրականացնում է դրամական միջոցների` առհաշիվ անձանց տրվող (գործուղման) գումարների հաշվառում, ծրագրային ապահովմամբ իրականացնում է ըստ գործընկների և ապրանքատեսակների քարտերի հաշվառում:

 

Մրցույթը կկայանա 22.07.2016թ.՝ ժամը 1000-ին, Ծառայության շենքում /ք. Երևան, Նալբանդյան 13/, հեռ. /060/ 654-036

 

Թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար պահանջվում է

 

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր: ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայացնում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական    րքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 29.06.2016թ.

 

 


 

 

© 2012 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն վեբկայքում տեղադրված տեղեկատվությունը և լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Առկա նյութերն ու լուսանկարներն արտատպելիս, ամբողջական կամ մասնակի օգտագործելիս հղումը www.ssss.am վեբկայքին պարտադիր է: 

_____________________________________________________________________________________________________

Պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ` 39065702@e-citizen.am

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)