Armenian

 

 

 

Այլ իրավական ակտեր

ՀՀ կառավարության որոշումներ

 

ՀՀ կառավարության 26.01.2017թ. N 37-Ն որոշումը «2017 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափերը սահմանելու մասին»

 

Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թ. հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 18.08.2016թ. N 882-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու, աշխատանքային գրքույկները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ներկայացնելու և աշխատողներին հանձնելու կարգը սահմանելու ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի N 876-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 14.01.2016թ. N 5-Ն որոշումը «2016 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափերը սահմանելու մասին»  


ՀՀ կառավարության 30.01.2014թ. N 145-Ն որոշումը «Պետական նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 10.08.2017թ. N 976-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 06.03.2014թ. N 275-Ն որոշումը «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 06.03.2018թ. N 249-Ն որոշումը «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 10.08.2017թ. N 977-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 29.12.2015թ. N 1566-Ն որոշումը «Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 08.10.2015թ. N 1179-Ն որոշումը «Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 27.12.2007թ. N 1531-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ» պետական հիմնարկը վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքըհաստատելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 31.08.2015թ. N 995-Ն որոշումը «Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված անձանց սոցիալական պաշտպանության մասին»

 

ՀՀ կառավարության 27.11.2014թ. N 1335-Ն որոշումը «ՀՀ Ժողովրդական պատվավոր կոչման համար ամենամյա պատվովճար տալու կարգը և դրա չափը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N1841-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 28.08.2014թ.N 895-Ն որոշումը «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին»

 

ՀՀ կառավարության 17.07.2014թ. N 815-Ն որոշումը «Մինչև 2014թ. հուլիսի 1-ը նշանակված զինվորական կենսաթոշակները հաշվարկելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 17.07.2014թ. N 718-Ն որոշումը «ՀՀ կառավարության 30.12.2010թ. որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 10.07.2014թ. N 674-Ն որոշումը «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոնների NN 3 և 4 ցուցակները հաստատելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 26.06.2014թ. N 635-Ն որոշումը «Ծերության նպաստը, հաշմանդամության նպաստը, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստը, ինչպես նաև ծերության նպաստ, հաշմանդամության նպաստ կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող անձի մահվան դեպքում թաղման նպաստը նշանակելու և վճարելու կարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 03.07.2014թ. N 656-Ն որոշումը «ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 26.01.2006թ. N 75 - Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

ՀՀ Կառավարության 06.03.2014թ. N 302-Ն որոշումը «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս զոհված՝ հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս» ՀՀ բարձրագույն կոչում ստացած կամ մարտական խաչ շքանշանով պարգեվատրված անձի ընտանիքին ամենամսյա պարգևավճարի նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 26.12. 2013թ. N 1489-Ն որոշումը «Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական նպաստների և թաղման նպաստի չափերը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ Կառավարության 28.09.2013թ. N 39-Ն որոշումը «Երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան համար ընտանիքներին պետական աջակցության տրամադրման 2014 թվականի ծրագրին հավանություն տալու մասին»   

 

ՀՀ կառավարության 12.01.2012թ. N 12-Ն որոշումը «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների NN 1 եվ 2 ցուցակները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1987-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ. N 1024-Ն որոշումը «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 02.02.2017թ. N 89-Ն որոշումը «ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N665-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 05.05.2011թ. N 665-Ն որոշումը «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին


ՀՀ կառավարության որոշում 05.05.2011թ. N 687-Ն «Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան Թուրքիայի այլ վայրերում մինչև 1915թ. (ներառյալ) ծնված և հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայերին ամենամյա դրամական օգնություն տալու և ՀՀ կառավարության 23.12.2004թ. N1820-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 17.08.2017թ. N 992-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 07.09.2017թ. N 1106-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 184-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 05.05.2011թ. N 670-Ն որոշումը «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 05.05.2011թ. N 668-Ն որոշումը «Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա պարգևավճարի չափերը՝ ըստ պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեցող անձանց կատեգորիաների, պարգևավճար նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 28.06.2011թ. N 1059-Ն որոշումը «Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ հիմնադրելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 28.06.2011թ. N 1190-Ն որոշումը «Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ֆինանսական գործիքներում ներդրման քանակական և արժութային սահմանափակումները սահմանելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 30.12.2010թ. N 1734-Ն որոշումը «Հիմնական կենսաթոշակի չափը, աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքը և թաղման նպաստի չափը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 30.12.2010թ. N 1735-Ն որոշումը «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով կենսաթոշակները նշանակելուն (վերահաշվարկելուն) և վճարելուն, ինչպես նաև «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքով ամենամսյա դրամական օգնություն նշանակելուն և վճարելուն առնչվող հարաբերությունները կարգավորելու մասին»

 

ՀՀ կառավարության 19.04.1999թ. N 236-Ն որոշումը «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պատվովճարների նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին»

 

ՀՀ վարչապետի որոշումներ

 

ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Բոշյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայության պետ նշանակելու մասին»

 

ՀՀ վարչապետի որոշումը «Հ.Սահակյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»

 

ՀՀ վարչապետի որոշումը «Հ.Սահակյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայության պետ նշանակելու մասին»

 

ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Ղազարյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»

 

ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Ղազարյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ նշանակելու մասին»

 

ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Աբրահամյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»

 

ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Աբրահամյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ նշանակելու մասին»

 

ՔԾԽ որոշումներ

ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայողի ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով գործուղելու կարգը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»

 

ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայողի էթիկայի կանոնները սահմանելու մասին»

 

 

© 2012 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն վեբկայքում տեղադրված տեղեկատվությունը և լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Առկա նյութերն ու լուսանկարներն արտատպելիս, ամբողջական կամ մասնակի օգտագործելիս հղումը www.ssss.am վեբկայքին պարտադիր է: 

_____________________________________________________________________________________________________

Պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ` 39065702@e-citizen.am

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)